Mijn streven is om commerciele ontwerpen te vervaardigen met oog voor detaillering & functionaliteit. Overzichtelijkheid & productie geschiktheid van mijn technische uitwerkingen is een eerste vereiste en ik werk punctueel & snel. Mijn opzet is om, in samenwerking met de opdrachtgever, een project zo compleet mogelijk af te ronden zodat extra werkzaamheden & kosten zoveel mogelijk achterwege blijven.